ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 11 – 12 marca 2022 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych