ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 12 – 13 listopada 2021 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych