ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 14 – 15 kwietnia 2023 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych