ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 28 – 29 października 2022 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych