DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych