ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 22 – 23 października 2021 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych