Kompetencje społeczne – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Kompetencje społeczne

Fundamentem sukcesów szkolnych i przyszłego dobrego, satysfakcjonującego życia, jest komfort psychoemocjonalny młodego człowieka, a płaszczyzną do pracy są kompetencje społeczne dzieci i młodzieży.
Jak ten komfort osiągnąć? I o co tak właściwie z tymi kompetencjami społecznymi chodzi?