ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 6 – 7 PAŹDZIERNIKA 2023 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych