KONKURS – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

KONKURS

Szanowni Państwo,
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu już po raz ósmy zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie „Sztafeta Pamięci – losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”. Celem konkursu jest zachęcanie uczestników do rodzinnych dyskusji i utrwalanie pamięci o losach ich przodków w trakcie II wojny światowej. Interesuje nas życie naszych rodaków pod okupacją niemiecką, zarówno na terenach wcielonych do III Rzeszy Niemieckiej, jak również w Generalnym Gubernatorstwie. Zależy nam na przypomnieniu martyrologii Polaków w obozach koncentracyjnych zlokalizowanych na terenie dzisiejszej Austrii i Niemiec.
W tym roku szczególną uwagę poświęcamy żołnierzom 2 Korpusu Polskiego z uwagi na 80. rocznicę bitwy o Monte Cassino. Laureaci wezmą udział w Wyjeździe Pamięci do Włoch zaplanowanym na maj 2024 r. oraz odwiedzą miejsca pamięci i martyrologii ważne dla Polaków na terenie Górnej Austrii.
Uczestników konkursu prosimy o przygotowanie prac pisemnych i przesłanie ich na adres mailowy sztafetapamieci@ipn.gov.pl do dnia 25 marca 2024 r. Szczegóły w regulaminie.
Koordynatorka: Julia Kilanowska tel. 61 835 69 86 e-mail: julia.kilanowska@ipn.gov.pl