Wizyta w ZSPT – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Wizyta w ZSPT

W zeszłym tygodniu gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli 12 Wielkopolskiej Brygada Obrony Terytorialnej. Uczniowie zostali zapoznani ze specyfiką pracy w wojsku oraz szczeblami kariery wojskowej. Dowiedzieli się również jak służyć Ojczyźnie, nie rezygnując z dotychczasowych obowiązków lub związać swoją ścieżkę zawodową z wojskiem.