Konkurs fotograficzny – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Konkurs fotograficzny

Chcielibyśmy zaprosić Was do udziału w konkursie fotograficznym, którego celem będzie udokumentowanie – zabytków, obrzędów, czy sytuacji będących śladem, bądź też nawiązanie do tradycji I Rzeczypospolitej. Do każdej przesłanej fotografii należy dodać uzasadnienie (do 100 słów), co Twoim zdaniem stanowi istotę wspólnego dziedzictwa, lub jaka nauka na przyszłość wynika z przedstawionej przez Ciebie sceny.
Więcej informacji pod linkiem:
źródło zdjęcia: wikipedia