Zjazd Szkół dla Dorosłych 30 września – 1 października 2022 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych