Podsumowanie ,,Drzwi Otwartych” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Podsumowanie ,,Drzwi Otwartych”

Podsumowanie ,,Drzwi Otwartych”- zapraszamy na krótki filmik.
Chcieliśmy bardzo podziękować za pracę i poświęcony czas wszystkim osobom, które pomagały w organizacji oraz przebiegu
,,Drzwi Otwartych” na terenie naszej szkoły.
Młodzież mogła zobaczyć ,,od kulisów” jak będą wyglądać zajęcia edukacyjne na poszczególnych kierunkach kształcenia, poznać kadrę i przyszłych kolegów.
Podziękowania dla:
Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu, DJ Doluś, 12-stej Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, pracownikom szkoły oraz naszym wspaniałym uczniom.