Przypominamy o konkursie – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Przypominamy o konkursie

„MURAL W MOJEJ OKOLICY”- zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym.
Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz zwrócenie uwagi na otaczającą nas przestrzeń.
Mural to malarskie dzieło ścienne, najczęściej o monumentalnych rozmiarach. Tematyka murali jest różnorodna, może dotyczyć wydarzeń historycznych, upamiętniać ważne
i cenione osoby lub przedstawiać najbardziej prozaiczne sytuacje z życia codziennego.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Konkurs jest organizowany pod tytułem: ,, Mural w mojej okolicy’’.
2. Przedmiotem konkursu są własnoręcznie wykonane fotografie, na których widnieje mural. Oddane prace konkursowe nie mogły brać wcześniej udziału w innych konkursach.
3. Organizatorem Konkursu jest Beata Klupś, nauczyciel ZSP-T CKU w Bojanowie.
4. Zgłoszenie prac na konkurs oznacza akceptację warunków zawartych w regulaminie konkursu.
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („uczestnik”) może być uczeń ZSP-T CKU w Bojanowie.
2. Prace konkursowe/zdjęcia mogą mieć dowolną wielkość.
3. Każdy uczestnik może przynieść do 3 wywołanych fotografii.
4. Każdy uczestnik musi być autorem prac zdjęcia.
5. Konkurs trwa do 10.03.2023r. do 14.04.2023r.
W konkursie przewidziane są punkty plusowe, a na zwycięzców czekają nagrody.
Prace konkursowe proszę dostarczyć do pani Beaty Klupś, B13.