Wycieczka do Głogowa – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Wycieczka do Głogowa

Uczniowie klas 4TW oraz 4TIsp byli na zajęciach terenowych z historii w Głogowie. Odwiedziliśmy to miasto jako przykład tzw. ziem odzyskanych, czyli terytoriów przyłączonych do Polski po II wojnie światowej. Naszym przewodnikiem był pan Wojciech z Urzędu Miejskiego w Głogowie.
Dziękujemy za merytoryczne wsparcie, a Głogowskiej Edukacji Kresowej za pomoc w nawiązaniu kontaktu.