Rajd rowerowy – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych