Wyjazd do Wrocławia – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Wyjazd do Wrocławia

Wczoraj, tj. 21.06.2022, grupa uczniów z kierunku technik weterynarii odbyła fantastyczny wyjazd do Wrocławia na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Zaczęło się od wewnątrzszkolnego konkursu z zakresu rozrodu zwierząt towarzyszących i gospodarskich przeprowadzonych przez panią nauczyciel zawodu, lek. wet. Irenę Sierakowską. Dla uczestników konkursu został zorganizowany wczorajszy wyjazd, podczas którego kadra naukowa Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oprowadziła uczniów po laboratoriach, zapleczu badawczym, prezentując wybrane, a nadal liczne, aspekty studiowania i naukowe weterynarii.
Szczególnie wnikliwie zapoznano uczniów z technikami związanymi z rozrodem zwierząt, włącznie z ciekawymi zajęciami na fantomach, gdzie młodzież mogła zderzyć swą dotychczasową wiedzę i umiejętności z zadaniem postawionym przez kadrę Wydziału. Zwieńczeniem zajęć z rozrodu był bardzo interesujący wykład pani doktor Sylwii Prochowskiej „Techniki wspomaganego rozrodu zwierząt” rozszerzającego opanowane dotychczas zagadnienia naszych uczniów.
Udało się również zajrzeć na chirurgię, gdzie uczniowie mogli przyjrzeć się „przez szybę” prowadzonemu zabiegowi, zostali zapoznani z niesamowitym zapleczem zabiegowym i zabiegowo-badawczym.
Kto wie, być może na przyszłość dowiedzieli się co nieco o rozkładzie zajęć między budynkami klinik Wydziału, trudach studiowania medycyny weterynaryjnej oraz o pierwszej linii kontaktu, czyli Dziekanacie.
Serdecznie dziękujemy za wielką życzliwość Kadry Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, możliwość poznania Wydziału „od środka” i za poświęcony czas naszym uczniom. Mamy nadzieję, że nasza młodzież będzie czerpać garściami z wczorajszego wyjazdu i umocni ich również w planach na przyszłość.