Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2020 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2020 r.

W tym roku szkolnym ze względu na pandemię musimy zmienić formułę rozpoczęcia roku szkolnego.

Uczniów klas pierwszych zapraszamy o godzinie 8.45 na parking przed budynkiem A.

Odbędzie się tam krótka uroczystość ślubowania, po którym uczniowie spotkają się z wychowawcami.

Uczniów pozostałych klas  zapraszamy o godzinie 9.15 na spotkania z wychowawcami.

Uczniowie oczekują na wychowawców przed budynkami:

  • Klasy: II TIW, III Ba i IV TIW – obok bocznego wejścia do budynku A
  • Klasy: II TIR, III TRW – przed głównym wejściem do budynku A (obok pomnika)
  • Klasy: II Ba, II Bb i III Bb – na parkingu przed budynkiem B.

Proszę pamiętać o zasłanianiu ust i nosa oraz o zachowaniu odpowiedniego odstępu.