Ogłoszenia – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Zbiórka

UWAGA!!! Szkolne Koło Wolontariatu ogłasza zbiórkę pluszaków i słodyczy dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pakówce. Akcja rozpoczyna się 29 października i trwać będzie do 7 grudnia. Pluszaki i słodycze można składać u pani A. Cwojdzińskiej w sali B.12 w poniedziałek od godz. 11.00 – 13.45 i w środę od godz. 12.00 – 14.35 lub … Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O ANULOWANIU NABORU NA PARTNERA DO PROJEKTU

Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie unieważnia ogłoszenie z dnia 23.11.2017 roku o naborze na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020;Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne–projekty konkursowe,ze … Czytaj dalej