Spotkanie z radami klasowymi rodziców – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych