Spotkania z rodzicami – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Spotkania z rodzicami

Dnia 16 września odbędą się spotkania z rodzicami klas pierwszych wg harmonogramu:

klasa 1 TI – godz. 16.00 sala A1

klasa 1 TW – godz. 16.10 sala A7

klasa 1 Ba – godz. 16.20 sala A14

Proszę o postępowanie zgodne z procedurami funkcjonowania ZSPT CKU w Bojanowie w okresie pandemii.

Spotkania wychowawców pozostałych klas z rodzicami organizowane są przez wychowawców w sposób zdalny lub inny zapewniający bezpieczeństwo.