„Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy”. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

„Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy”.

W dniu 27.04.2022 roku na terenie naszej szkoły została przeprowadzona prelekcja przez inspektorów PIP Oddział Leszno w związku z obchodami ” Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy”.
W prelekcji z ramienia szkoły uczestniczyli nauczyciele oraz pracownicy niepadogogiczni oraz obsługi. Tematem przewodnim były zagrożenia występujące w procesie pracy oraz przyczyny wypadkowości.
Dziękujemy za możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia inspektorów PIP.