ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 29 – 30 kwietnia 2022 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych