Szkolenie z cyberbezpieczeństwa – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Szkolenie z cyberbezpieczeństwa

Dnia 4 kwietnia w ZSPT CKU odbyło się szkolenie z cyberbezpieczeństwa, które przeprowadziła pani Natalia Jurkiewicz.
Temat dla uczniów: Prawo a osoby niepełnoletnie – przemoc rówieśnicza. Akcja – reakcja.
Temat dla nauczycieli: Przemoc rówieśnicza, media społecznościowe, depresja, kryzys suicydalny – świat nastolatków wyzwaniem dla nauczycieli i rodziców.
Dziękujemy za garść informacji!