,,Mikrobiologiczna ochrona roślin” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

,,Mikrobiologiczna ochrona roślin”

Szkolenie z firmą Osadkowski Sp.z o.o. pn. ,,Mikrobiologiczna ochrona roślin”.
W dniu 5 kwietnia w naszej szkole odbyło się kolejne z cyklu szkoleń prowadzonych przez firmę Osadkowski Sp.z o.o. . W wydarzeniu uczestniczyli słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ROL.04 i ROL.10 oraz nauczycielki przedmiotów zawodowych rolniczych pani Beata Klupś i pani Ewa Bergmann. Szkolenie z zakresu biologicznej ochrony roślin prowadziła pani Małgorzata Hereda menadżer ds. rozwoju produktu. Na spotkaniu obecny był również pan Artur Lokś, kierownik regionalny w firmie Osadkowski.
Szkolenie było bardzo interesujące, słuchacze poznali najnowsze technologie ochrony pszenicy i buraka preparatami mikrobiologicznymi, które umożliwiają zastąpienie dotychczas stosowany praktyk ochrony chemicznej roślin zawierają bakterie i grzyby, pozwalają one utrzymać zdrowotność uprawianych roślin, podnieść efektywność ekonomiczną prowadzonych upraw oraz zadbać o żyzność gleby.
Bardzo dziękujemy przedstawicielom firmy Osadkowski za przeprowadzenie szkolenia.
B.K. E.B.