W kalendarzu wiosna – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych