Sami posłuchajcie… – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych