Zajęcia praktyczne – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne? Jestem na tak!
Czy anatomia zwierząt jest trudna?
Podczas zajęć w pracowni produkcji zwierzęcej rozpoznawaliśmy części układu kostnego zwierząt gospodarskich.
W naszej pracowni od wielu lat możemy uczyć się anatomii na naturalnym eksponacie szkieletu bydła.
Zajęcia były bardzo interesujące i aktywne. Każdy z nas wskazywał na szkielecie poszczególne struktury kostne a następnie wyszukiwał je na schemacie, oczywiście podając fachową nazwę. Ćwiczyliśmy zadania w grupach. W przyszłym tygodniu sprawimy naszą wiedzę i umiejętności.