ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 20 – 21 PAŹDZIERNIKA 2023 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych