Zajęcia szkoleniowe – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Zajęcia szkoleniowe

W dniu 24.10.2023 odbyły się zajęcia z udziałem przedstawicieli PIP O/Leszno nt. nawiązywania pierwszego stosunku pracy oraz najczęstszych przyczyn wypadkowości. W zajęciach uczestniczyły klasy: 1TW, 4TW, 4TI,1TR.