Szkoła Roku 2023 – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych