Nominacja do nagrody – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych