Zielone Pola z firmą Osadkowski – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych