Szkoła Mistrzów Innowacji – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Szkoła Mistrzów Innowacji

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy zaszczytny tytuł ,,Szkoły mistrzów Innowacji”!
Przez cały rok szkolny 2022/2023 wdrażaliśmy w ZSPT CKU w Bojanowie innowację AGRO-EKO-LAB pt. ,,Popojutrze zawodowo.” Jest to to projekt współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Priorytetu IV Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa.
Innowacja ,,Agro-Eko-Lab” ma na celu pokazanie młodym rolnikom, uczniom technikum rolniczego oraz słuchaczom kwalifikacyjnych kursów zawodowych, alternatywnych form produkcji i sprzedaży towarów ze swoich gospodarstw.
Projekt wdrażania innowacji składał się z trzech etapów. Pierwszy z nich dotyczył szkolenia nauczycieli przedmiotów zawodowych. Szkołę reprezentowały mgr inż. Ewa Bergmann oraz mgr inż. Beata Klupś.
Kolejnym etapem projektu były warsztaty w szkole i wyjazd studyjny do gospodarstw prowadzących produkcję naturalną w Marszewie.
Po wdrożeniu innowacji, nasi uczniowie są lepiej przygotowani do prowadzenia własnych gospodarstw, współpracy z innymi rolnikami i sprzedaży produktów w ramach krótkich łańcuchów dostaw.
Dzisiaj każdy z uczestników projektu może pochwalić się stosownym certyfikatem.
Nie spoczywamy jednak na laurach! W kolejnych latach zamierzamy nadal prowadzić kształcenie uczniów i słuchaczy w ramach projektu, który przyjęliśmy do programów nauczania w technikum rolniczym i weterynaryjnym.
E.B.