ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 22 – 23 WRZEŚNIA 2023 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych