ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 15 – 16 MARCA 2024 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych