Szkolenie ,,Dobre praktyki wodne” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Szkolenie ,,Dobre praktyki wodne”

Szkolenie ,,Dobre praktyki wodne” dla słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ROL.04 oraz ROL.10.
W dniu 9 marca w naszej szkole odbyło się kolejne szkolenie w ramach działania ,,Transfer wiedzy i działalność informacyjna” Poddziałanie 1.1. ,,Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tym razem w szkoleniu uczestniczyli słuchacze KKZ.
Wykłady prowadzone były przez panią profesor Jolantę Kowalską z Instytutu Ochrony Roślin – PIB Poznań oraz panią dr hab. Danutę Leszczyńską profesor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB. Tematy poruszane podczas szkolenia dotyczyły:
Retencjonowania wody na obszarach rolniczych i w gospodarstwie.
Przeciwdziałania skutkom nadmiaru i niedoboru wody oraz metodom zagospodarowania wód deszczowych w gospodarstwie. Optymalizacji nawadniania upraw rolnych na podstawie potrzeb wodnych roślin przy wykorzystaniu różnych systemów kontroli. Możliwości pozyskania środków finansowych na inwestycje wodne w rolnictwie.
Dobre praktyki rolnicze w zakresie zarządzania jakością i ilością wody w gospodarstwie, wodooszczędne metody produkcji roślinnej i zwierzęcej, płodozmian, konserwująca uprawa roli, zwiększanie retencji glebowej, w tym zwiększenie próchnicy w glebie, zapobieganie zanieczyszczeniom wód w gospodarstwie to podstawowe działania, na które powinien zwrócić uwagę rolnik prowadzący produkcję.
Szkolenie zostało zorganizowane przez nauczycielki przedmiotów zawodowych rolniczych panią Ewa Bergmann i panią Beatę Klupś.
Po zakończonym spotkaniu uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia.
E.B, B.K