ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 16 – 17 września 2022 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych