Wdrożenie innowacji ,,AGRO-EKO-LAB” w ZSPT CKU w Bojanowie – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Wdrożenie innowacji ,,AGRO-EKO-LAB” w ZSPT CKU w Bojanowie

,,Popojutrze zawodowo” to projekt współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Priorytetu IV Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa.
Innowacje ,,Agro-Eko-Lab” ma na celu pokazanie młodym rolnikom (osobom, których rodzice prowadzą nieduże gospodarstwo rolne), uczniom technikum rolniczego, alternatywnych form produkcji i sprzedaży produktów ze swoich gospodarstw.
Projekt wdrażania innowacji składa się z trzech etapów. Pierwszy z nich dotyczy szkolenia nauczycieli. Podczas warsztatów w Mokrzeszowie, które odbywają się 8 i 9 września, ZSPT CKU w Bojanowie reprezentują nauczycielki przedmiotów zawodowych rolniczych Beata Klupś i Ewa Bergmann.
Kolejne etapy to warsztaty w szkole i wyjazd studyjny do gospodarstw prowadzących produkcję naturalną w Marszewie.
Po wdrożeniu innowacji nasi uczniowie będą przygotowani do prowadzenia własnych gospodarstw, współpracy z innymi rolnikami i sprzedaży produktów w ramach krótkich łańcuchów dostaw.