ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 19 – 20 listopada 2021 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych