ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 31 marca – 01 kwietnia 2023 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych