W ZSPT w Bojanowie… – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych