ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 7 – 8 października 2022 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych