Odkrywki glebowe – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Odkrywki glebowe

Dnia 29 września młodzież z I klasy technikum rolniczego wykonała i opisała na terenie dawnego boiska szkolnego odkrywki glebowe.
Obie gleby były podobne do siebie, ale na zdjęciach pokażemy tą ładniejszą wraz z jej wykonawcami. W opinii nauczyciela i w myśl Systematyki gleb Polski, wydanie 6 (2019) glebę tą należy zaliczyć do rzędu gleb słabo ukształtowanych, typu Arenosoli (gleb piaszczystych) a pełna jej nazwa brzmiałaby: Arenosol próchniczny gruntowo-glejowy (silnie lamellowy). Jednak to określenie mogłoby się zmienić, gdybyśmy poddali glebę i jej próbki dokładniejszym badaniom. Może to byłaby Gleba płowa lamellowa próchniczna gruntowo-glejowa?
A kilkadziesiąt lat temu można ją było określić jako czarną ziemię … Klasyfikowanie gleb jest trudne.  Za to należy do V klasy bonitacyjnej gruntów ornych.
Michał Stępień