Obrazek – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Spotkanie z Piotrem Napierałą, Łowczym Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Lesznie.

Na terenie naszej szkoły odbyło się spotkanie z Piotrem Napierałą, Łowczym Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Lesznie. Podczas okazjonalnej wizyty Wicestarosta Jakub Moryson wręczył Łowczemu podziękowanie od Starosty Rawickiego za nieodpłatne przekazanie środków ochrony osobistej dla Domu Pomocy Społecznej w Pakówce i Osieku.

Pobyt Łowczego w szkole był także okazją do rozmowy o możliwości nawiązania współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim w Lesznie w zakresie przekazywania uczniom wiedzy z hodowli zwierzyny, ochrony rodzimych gatunków zagrożonych wyginięciem, wiedzy przyrodniczej i kynologicznej, a także właściwej gospodarki rolnej oraz w kontekście dbania o siedliska zwierzyny występującej na terenach pól i łąk.

 

Porozumienie z dnia 1 marca 2021 r.

Zapewnienie lepszego procesu kształcenia
uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo – Technicznych CKU
w Bojanowie to główny cel porozumienia
podpisanego w dniu 1 marca 2021 r. przez dyrektora szkoły
Beatę Nowak i pana Zbigniewa Dworeckiego
prezesa zarządu Hodowli Zarodowej Zwierząt w Żołędnicy.
Dzięki temu porozumieniu uczniowie naszej szkoły,
przyszli rolnicy i weterynarze, będą mogli
zapoznać się z nowoczesnymi i bezpiecznymi
dla środowiska rozwiązaniami w produkcji roślinnej
i zwierzęcej stosowanymi w gospodarstwie.
Poznają też zasady hodowli zarodowej bydła i owiec.
Gospodarstwo będzie wspierać również nauczycieli
przedmiotów zawodowych rolniczych i weterynaryjnych
w zakresie zbierania materiałów dydaktycznych
niezbędnych do praktycznej nauki zawodu.

14 luty Dzień Zakochanych, zwany inaczej Walentynkami,
w tym dniu możemy sprawić komuś miłą
niespodziankę wysyłając do niej/niego kartkę walentynkową.
Obecnie nie możemy jeszcze spotkać się w realiach szkolnych,
ale możemy podtrzymywać wzajemne ciepłe i dobre relacje.
Prosimy wpisać adresata kartki i klasę,
do której uczęszcza, a my ją tej osobie dostarczymy.
Jeśli chcesz pozostać anonimowy to napisz w komentarzu : ANONIM.
Kartki przysyłać należy
do soboty 13.02.02021r na adres : konkurs@ezspt.pl
Zachęcamy serdecznie do sprawienia,
aby Wasza kartka wywołała uśmiech na
twarzy u drugiej osoby.