GALA FACHOWCÓW – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

GALA FACHOWCÓW

Po raz pierwszy uczniowie trzecich klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Przyrodniczo – Technicznych CKU w Bojanowie zostali pożegnani podczas okolicznościowej „Gali fachowców”. Uroczystość odbyła się 19 czerwca 2019 roku o godz. 17.00 w sali kinowo – widowiskowej GCKSiT w Bojanowie, na którą młodzież zaprosiła gości, dyrekcję szkoły, wychowawców, nauczycieli a także rodziców.

Absolwenci otrzymali wyróżnienia za osiągnięcia sportowe, aktywną pracę w Szkolnym Kole Wolontariatu, a także teczki fachowców z materiałami w języku obcym dotyczącymi wyuczonego zawodu. Abiturientom w przededniu egzaminów wręczone zostały świadectwa ukończenia szkoły z pamiątkową koniczynką na szczęście. Uczniowie podziękowali wszystkim za trud włożony w ich edukację i wychowanie, a na ręce Pani Dyrektor Anety Przybylskiej złożyli tablo Absolwentów 2019 roku.

Życzymy powodzenia w życiu zawodowym i osobistym!