Nawiązanie współpracy – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Nawiązanie współpracy

W dniu 7 grudnia Wicestarosta Powiatu Rawickiego Pan Jakub Moryson wraz Panią Dyrektor Beatą Nowak odwiedził siedzibę firmy John Deere Polska Sp. z o. o. w Tarnowie Podgórnym.

Celem wizyty była możliwość nawiązania współpracy między Zespołem Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie a firmą John Deere Polska.

W trakcie rozmowy z Panami: Mateuszem Janickim (Territory Manager) i Tomaszem Kalocińskim (Manager Training Center and Training Shared Services) omówiono kierunki wspólnego działania, które pozwolą na lepsze przygotowanie zawodowe rolników kształconych w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie.

Mamy nadzieję, że dzięki planowanemu porozumieniu uczniowie będą mogli poznać możliwości i korzyści, jakie daje nowoczesny sprzęt John Deere, a abiturienci ZSPT CKU w Bojanowie staną się w przyszłości pracownikami tej firmy.