LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Nauka trwa 4 lata i kończy się egzaminem dojrzałości.

Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży prowadzi  kształcenie w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, zgodnie z obowiązującą podstawą programową i ramowymi planami nauczania.

W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy absolwentom szkoły podstawowej naukę w klasie o profilu ogólnym.

 Przedmioty rozszerzone:

  • język angielski,
  • biologia lub geografia lub informatyka

Ukończenie szkoły wraz z ze zdanym egzaminem maturalnym pozwala absolwentowi na kontynuowanie nauki w ramach studiów na wybranych kierunkach w Polsce i za granicą.