TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest ciekawym i nowoczesnym kierunkiem dającym duże możliwości dalszego rozwoju. Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu grafiki komputerowej, fotografii, multimediów oraz informatyki. Od jego umiejętności zależy ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

Nauka trwa 4 lata i kończy się uzyskaniem tytułu technika (po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych).

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych.
 • AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

W procesie kształcenia nauczysz się :

 • zasady planowania i realizacji cyfrowych procesów przygotowawczych,
 • sposób użytkowania urządzeń cyfrowych stosowanych w procesach poligraficznych,
 • sposób prowadzenia kontroli jakości procesów i produktów poligraficznych,
 • wszystkie etapy opracowania i wytworzenia produktów poligraficznych,
 • prowadzenie procesów drukowania,
 • wykonywanie i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych,
 • przygotowywanie prezentacji graficznych i multimedialnych,
 • obsługiwanie cyfrowych systemów produkcyjnych w poligrafii,
 • przygotowywanie publikacji i prac graficznych do drukowania,
 • obsługi drukarki 3D,
 • projektowania własnych trójwymiarowych modeli.

Podczas zajęć pracować będziemy na programach graficznych takich jak:

 • Adobe Photoshop,
 • Adobe Illustrator,
 • Adobe InDesign,
 • Corel Draw.

Przedmioty zawodowe:

 • drukowanie cyfrowe,
 • cyfrowe maszyny drukujące,
 • cyfrowe technologie graficzne,
 • technologie multimedialne,
 • projekty multimedialne.

Przedmioty zawodowe rozszerzone: język angielski zawodowy

Zdobycie zawodu pozwala absolwentowi na kontynuowanie nauki na następujących kierunkach studiów:

  • grafika komputerowa,
  • projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej,
  • informatyka i ekonomia,

Perspektywy zawodowe (miejsca, w których możesz pracować ) :

 • firmy projektujące strony internetowe, opracowujące animacje, klipy filmowe, prezentacje multimedialne,
 • studia grafiki i fotografii cyfrowej,
 • agencje reklamowe, agencje public relations,
 • wydawnictwa,
 • drukarnie cyfrowe i offsetowe,
 • przemysł poligraficzny,
 • zakłady fotograficzne,
 • przemysł reklamowy,
 • własna działalność poligraficzna.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik grafiki
i poligrafii cyfrowej znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej.