Kolejny krok w podwyższaniu standardów kształcenia. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Kolejny krok w podwyższaniu standardów kształcenia.

  Dzięki uprzejmości kierownik katedry, pani dr hab. prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski) Beaty Machnickiej, weszliśmy w posiadanie czterech linii owocówek 🙂 Muszki bezskrzydłe, białookie, o żółtym ciele i ciemnym ciele – wspaniały start dla szkolnej hodowli na cele zrozumienia genetyki! Bo to właśnie o to chodzi! Teraz założymy linie startowe („linie matki”) i stosując się do właściwych zasad, pełnych sterylności i uwagi, będziemy hodować w bliskiej przyszłości razem z uczniami w ramach zajęć te linie i krzyżować je, co pozwoli zrozumieć lepiej zasady dziedziczenia cech zgodnie z prawami Mendla.
Jest to też kolejny wyraźny krok, aby profesjonalnie kształcić kandydatów na nowej drodze, jaką przed sobą wyznaczyliśmy. Przypominamy, że od września rusza u nas liceum ogólnokształcące o profilu medycznym ❤
Ciekawostka – dr Z. Zawada był kilka lat pracownikiem Wydziału Nauk Biologicznych UZ, nim ten został przekształcony w Instytut. Z kolei dr Sebastian Pilichowski od 2012 roku nadal pracuje w INB UZ w Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Uczyniliśmy kolejny krok w podwyższaniu standardów kształcenia, a to dzięki życzliwości Katedrze Biotechnologii

Instytut Nauk Biologicznych UZ – Uniwersytet Zielonogórski.
A było to tak. „Kiedyś siadli tak razem i debatować zaczęli. W sensie nasi biolodzy, Sebastian Pilichowski i Zbigniew Zawada. Knuli, co jeszcze więcej uczynić, aby zarówno kształcenie technikalne, jak i ogólnokształcące biologiczne wynieść jeszcze wyżej. Wśród licznych wielkich marzeń (z których wszak wiele dojrzewa!) zrodziło się takie proste, acz wymagające nieco zachodu. Mianowicie „załóżmy w szkole hodowlę różnych linii muszek owocówek, tak jak w dobrych średnich szkołach w świecie, tak jak na studiach ma to miejsce”